कम्पनी संस्कृति

कम्पनी भावना: लगनशीलता, सिद्धताको लागि प्रयास, निरन्तर पार

कम्पनी दर्शन: प्रमुख खुदाई उपकरण निर्माता हुन

लक्ष्य: हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग हथौड़ाको एक अग्रणी निर्माता बन्नको लागि

व्यवसाय दर्शन: ईमान्दारी-आधारित, आत्माको रूपमा नवीनता

गुणस्तर नीति: सावधानीपूर्वक, सुधार राख्नुहोस्, ग्राहकलाई गुणस्तरीय उत्पादनहरू र सन्तोषजनक सेवाहरू प्रदान गर्नुहोस्, ताकि उद्यमको गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली लगातार सुधार गरिएको छ।